بافت شناسـی

سوالات بافت شناسی آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

درس بافت شناسی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی شامل ۱۲ تا ۱۴ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “بافت شناسی پایه جان کوئیرا” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس بافت شناسی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

همچنین در پایان هر آزمون علاوه بر پاسخنامه کلیدی سوالات، پاسخنامه تشریحی نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که تمامی پاسخنامه‌های سوالات درس بافت شناسی بر اساس رفرنس این درس برای آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی آماده و نوشته شده است.

بافت شناسی

آزمون‌های مبحث به مبحث

بافـت شناسـی

در این بخش سوالات مباحث درس بافت شناسی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون‌ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

لوله گوارش

تعداد سوال: 27

همراه با پاسخنامه تشریحی

4000 تومان

بافت پوششی و بافت همبند و بافت چربی

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

غدد درون‌ریز

تعداد سوال: 11

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

پوست و دستگاه تنفس

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

چشم و گوش و اندام‌های حسی و دستگاه ادراری

تعداد سوال: 13

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

بافت عضلانی و بافت عصبی و دستگاه عصبی

تعداد سوال: 12

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

خون و خون سازی و سیستم ایمنی و ارگان‌های لنفاوی و دستگاه گردش خون

تعداد سوال: 11

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

اعضا ضمیمه لوله گوارش

تعداد سوال: 10

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

سیتوپلاسم

تعداد سوال: 9

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

استخوان

تعداد سوال: 8

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

دستگاه تولید مثل زن و دستگاه تولید مثل مرد

تعداد سوال: 8

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی بافت شناسی

در این بخش سوالات بافت شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس بافت شناسی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.