دسته: پیش ‌کارورزی

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی زنان و زایمان سال 1400

این مجوعه شامل سوالات زنان و زایمان آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ (بر اساس رفرنس جدید) همراه با پاسخنامه‌های کاملاً تشریحی در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «بکمن ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

صفحه درس زنان و زایمان (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین این درس در سال ۱۴۰۰ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های زنان و زایمان و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
25,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی عفونی (سال 1395 تا 1399)

این مجموعه شامل بیش از ۱۴۰ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در قالب ۹ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی عفونی، به تمامی آزمون‌های دوره‌‌های سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
18,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی عفونی (سال 1400)

این مجموعه شامل ۳۶ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی عفونی، به تمامی آزمون‌های دوره‌‌های سال ۱۴۰۰ این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
8,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع‌بندی جراحی ۱۴۰۰

این مجوعه شامل سوالات جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ (خرداد، شهریور، آبان و اسفند) در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی جراحی، به تمامی آزمون‌های این دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر عنوان هر آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

 

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جراحی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

0
20,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع‌بندی جراحی ۹۹

این مجوعه شامل سوالات جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۳۹۹ (شهریور، دی و اسفند) در قالب ۳ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی جراحی، به تمامی آزمون‌های این دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر عنوان هر آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

 

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جراحی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

0
15,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث جراحی

این مجوعه شامل ۱۹۲ سوال جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری در قالب ۲۳ آزمون آنلاین می‌باشد.

پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث جراحی، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

3
45,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث زنان و زایمان

این مجوعه شامل سوالات زنان و زایمان آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری از سال ۱۴۰۰ (بر اساس رفرنس جدید) همراه با پاسخنامه‌های کاملاً تشریحی در قالب ۷ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «بکمن ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

صفحه درس زنان و زایمان (کلیک کنید)

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث زنان و زایمان، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های زنان و زایمان و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

1
25,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث عفونی

این مجموعه شامل بیش از ۱۸۰ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری در قالب ۲۰ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث عفونی، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

0
28,000 تومان
error: Content is protected !!