آنـاتومــی

سوالات آناتومی آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی

درس آناتومی تنه در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۱۱ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۶ سوال است.

درس آناتومی اندام در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۶ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۳ سوال است.

درس آناتومی سر و گردن در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۹ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۱۱ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “آناتومی بالینی اسنل” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به دروس آناتومی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

آناتومی

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی تنـه

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی تنه بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون و یا فعال‌سازی هر مجموعه، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

قفسه سینه

سال 1402

تعداد سوال: 14

سال 1401

تعداد سوال: 11

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 12

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 14

سال 99

تعداد سوال: 21

سال 98

تعداد سوال: 30

شکم

سال 1402

تعداد سوال: 20

سال 1401

تعداد سوال: 13

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 14

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 19

سال 99

تعداد سوال: 18

سال 98

تعداد سوال: 27

لگن

تعداد سوال: 31

پرینه

تعداد سوال: 24

پشت

تعداد سوال: 5

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی تنه

در این بخش، سوالات آناتومی تنه دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این بخش از آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی تنه برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی اندام

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی اندام بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون و یا فعال‌سازی هر مجموعه، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

اندام فوقانی

آزمون 1

(مباحث استخوان شناسی، مفاصل، آناتومی سطحی و رادیولوژیک و نواحی اندام فوقانی)

تعداد سوال: 27

آزمون 2

(مبحث عضلات اندام فوقانی)

تعداد سوال: 18

آزمون 3

(مباحث عروق و اعصاب اندام فوقانی)

تعداد سوال: 34

اندام تحتانی

آزمون 1

(مباحث استخوان شناسی، مفاصل، پا به عنوان یک عضو عملکردی و آناتومی سطحی و رادیولوژیک اندام تحتانی)

تعداد سوال: 13

آزمون 2

(ناحیه گلوتئال، ران و حفره پوبلیته آل)

تعداد سوال: 27

آزمون 3

(مباحث ساق پا، مچ پا و پا)

تعداد سوال: 16

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی اندام

در این بخش سوالات آناتومی اندام دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی اندام برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی سر و گردن

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث آناتومی سر و گردن، به تمامی آزمون‌های مباحث این درس دسترسی خواهید داشت و از طریق لیست پایین، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

عروق و اعصاب سر و گردن

سال 1400

تعداد سوال: 32

سال 99

تعداد سوال: 19

سال 98

تعداد سوال: 31

گردن

(شامل عضلات، نواحی و مثلث‌ها، حلق، حنجره و تیروئید)

سال 1400

تعداد سوال: 17

سال 99

تعداد سوال: 9

سال 98

تعداد سوال: 15

استخوان شناسی و مفاصل

تعداد سوال: 23

دهان

تعداد سوال: 18

ناحیه تمپورال و اینفراتمپورال

تعداد سوال: 28

ناحیه اوربیتال

تعداد سوال: 9

گوش

تعداد سوال: 9

غدد بزاقی

تعداد سوال: 8

بینی

تعداد سوال: 6

صورت

تعداد سوال: 11

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی سر و گردن

در این بخش سوالات آناتومی سر و گردن دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی سر و گردن برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.