آنـاتومــی

سوالات آناتومی آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

درس آناتومی تنه در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۱۱ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۶ سوال است.

درس آناتومی اندام در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۶ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۳ سوال است.

درس آناتومی سر و گردن در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۹ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۱۱ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۹” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به دروس آناتومی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

آناتومی

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی تنـه

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی تنه بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

قفسه سینه

سال 1400

تعداد سوال: 16

2500 تومان

سال 99

تعداد سوال: 21

2000 تومان

سال 98

تعداد سوال: 30

2000 تومان

شکم

سال 1400

تعداد سوال: 22

2500 تومان

سال 99

تعداد سوال: 18

2000 تومان

سال 98

تعداد سوال: 27

2000 تومان

لگن

تعداد سوال: 20

2500 تومان

پرینه

تعداد سوال: 13

1500 تومان

پشت

تعداد سوال: 2

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی تنه

در این بخش سوالات آناتومی تنه دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی تنه برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی اندام

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی اندام بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

اندام فوقانی

آزمون 1

(مباحث استخوان شناسی، عضلات، مفاصل، آناتومی سطحی و رادیولوژیک و نواحی اندام فوقانی)

تعداد سوال: 21

2500 تومان

آزمون 2

(مباحث عروق و اعصاب اندام فوقانی)

تعداد سوال: 21

2500 تومان

اندام تحتانی

تعداد سوال: 32

3000 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی اندام

در این بخش سوالات آناتومی اندام دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی اندام برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی سر و گردن

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی سر و گردن بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

عروق و اعصاب سر و گردن

سال 99

تعداد سوال: 19

2500 تومان

سال 98

تعداد سوال: 30

3000 تومان

گردن

(شامل عضلات، نواحی و مثلث‌ها، حلق، حنجره و تیروئید)

سال 1400

تعداد سوال: 17

2500 تومان

سال 99

تعداد سوال: 9

1500 تومان

سال 98

تعداد سوال: 15

2500 تومان

استخوان شناسی و مفاصل

تعداد سوال: 21

2500 تومان

دهان

تعداد سوال: 14

2000 تومان

ناحیه تمپورال و اینفراتمپورال

تعداد سوال: 23

2500 تومان

ناحیه اوربیتال

تعداد سوال: 8

1000 تومان

گوش

تعداد سوال: 7

1000 تومان

غدد بزاقی

تعداد سوال: 7

1000 تومان

بینی

تعداد سوال: 6

1000 تومان

صورت

تعداد سوال: 6

1000 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی سر و گردن

در این بخش سوالات آناتومی سر و گردن دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی سر و گردن برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.