فیزیولــــــوژی

سوالات فیزیولوژی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۳۹۸ تا 1400

درس فیزیولوژی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولا شامل 36 سوال است که درصورت قطبی بودن آزمون علوم‌پایه، معمولا 10 سوال بعنوان تراز کشوری از این درس طرح می‌شود. همچنین در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل 28 سوال است که درصورت قطبی بودن آزمون، معمولا 8 سوال بعنوان تراز کشوری از این درس طرح می‌گردد.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “فیزیولوژی هال و گایتون” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس فیزیولوژی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

فیزیولوژی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس فیزیولوژی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

غدد درون ریز و تولید مثل

سال 1400

تعداد سوال: 28

2500 تومان

سال 99

تعداد سوال: 28

2000 تومان

سال 98

(آزمون 1)

تعداد سوال: 20

1500 تومان

سال 98

(آزمون 2)

تعداد سوال: 20

1500 تومان

گردش خون

تعداد سوال: 40

2000 تومان

فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

سال 1400

تعداد سوال: 22

2500 تومان

سال 99

تعداد سوال: 25

2000 تومان

سال 98

تعداد سوال: 30

2000 تومان

مایعات بدن و کلیه

تعداد سوال: 40

2000 تومان

تنفس

تعداد سوال: 40

2000 تومان

دستگاه گوارش

تعداد سوال: 40

پاسخنامه تشریحی دارد

4000 تومان

نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

تعداد سوال: 40

2000 تومان

قلب

تعداد سوال: 34

پاسخنامه تشریحی دارد

4000 تومان

اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی

تعداد سوال: 20

1300 تومان

حس‌های ویژه

تعداد سوال: 19

1000 تومان

سلول‌های خونی، ایمنی و انعقاد خون

تعداد سوال: 15

1000 تومان

سلول و فیزیولوژی عمومی

تعداد سوال: 3

پاسخنامه تشریحی دارد

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی فیزیولوژی

در این بخش سوالات فیزیولوژی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس فیزیولوژی برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی

error: Content is protected !!