بـاکتری‌شناسـی

سوالات باکتری‌شناسی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۳۹۸ تا 1400

درس باکتری‌شناسی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولاً شامل 16 سوال است و در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل 19 سوال می‌باشد.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “میکروب‌شناسی پزشکی مورای” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس باکتری‌شناسی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

باکتری شناسی - علوم پایه

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس باکتری‌شناسی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

شیمی‌درمانی ضدمیکروبی

تعداد سوال: 34

2000 تومان

مایکوباکتریوم

تعداد سوال: 19

1500 تومان

هموفیلوس و بوردتلا و بروسلا و فرانسیسلا

تعداد سوال: 18

1500 تومان

استرپتوکوک و انتروکوک

تعداد سوال: 16

1500 تومان

ویبریو و کمپلیوباکتر و هلیکوباکتر

تعداد سوال: 16

1500 تومان

انتروباکتریاسه

تعداد سوال: 15

1500 تومان

اسپیروکت و میکروارگانیسم‌های مارپیچی

تعداد سوال: 14

1500 تومان

سودوموناس و آسینتوباکتر

تعداد سوال: 12

1000 تومان

استافیلوکوک

تعداد سوال: 12

1000 تومان

باسیل‌های گرم مثبت تشکیل‌دهنده اسپور

تعداد سوال: 9

1000 تومان

نایسریا

تعداد سوال: 7

800 تومان

باسیل‌های گرم مثبت بدون اسپور هوازی

تعداد سوال: 7

800 تومان

مایکوپلاسما و باکتری‌های دارای نقص دیواره

تعداد سوال: 4

800 تومان

گونه‌های کلامیدیا

تعداد سوال: 3

رایگان

ریکتزیا و جنس‌های مرتبط

تعداد سوال: 3

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی باکتری‌شناسی

در این بخش سوالات باکتری‌شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس باکتری‌شناسی برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی