بـاکتری‌شناسـی

سوالات باکتری‌شناسی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی

درس باکتری‌شناسی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولاً شامل ۱۶ سوال است و در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل ۱۹ سوال می‌باشد.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “میکروب‌شناسی پزشکی مورای” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس باکتری‌شناسی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

باکتری شناسی - علوم پایه

آزمون رایگان باکتری‌شناسی

این آرمون شامل ۵ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های دوره اخیر علوم‌پایه می‌باشد که جهت آشنایی شما عزیزان با نمونه سوالات این درس آماده شده است. پیشنهاد می‌شود قبل از دریافت دوره مبحث به مبحث و یا جمع‌بندی باکتری‌شناسی، در این آزمون رایگان شرکت کنید و با محیط آزمون‌های آنلاین بیشتر آشنا شوید.

آزمون‌های مبحث به مبحث

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث باکتری‌شناسی، به تمامی آزمون‌های آنلاین مباحث این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق لیست مباحث در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

عوامل ضد باکتریایی

سال 1400 و 1401

تعداد سوال: 21

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 99

تعداد سوال: 20

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 12

پاسخنامه تشریحی دارد

رده‌بندی، ساختار و تکثیر باکتری‌ها

تعداد سوال: 30

پاسخنامه تشریحی دارد

مایکوباکتریوم

تعداد سوال: 30

پاسخنامه تشریحی دارد

هموفیلوس و بوردتلا و بروسلا و فرانسیسلا

تعداد سوال: 25

پاسخنامه تشریحی دارد

استرپتوکوک و انتروکوک

تعداد سوال: 23

پاسخنامه تشریحی دارد

ویبریو و کمپلیوباکتر و هلیکوباکتر

تعداد سوال: 27

پاسخنامه تشریحی دارد

انتروباکتریاسه

تعداد سوال: 33

پاسخنامه تشریحی دارد

اسپیروکت

تعداد سوال: 25

سودوموناس و آسینتوباکتر

تعداد سوال: 18

استافیلوکوک

تعداد سوال: 15

پاسخنامه تشریحی دارد

باسیل‌های گرم مثبت تشکیل‌دهنده اسپور

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

نایسریا

تعداد سوال: 11

باسیل‌های گرم مثبت بدون اسپور هوازی

تعداد سوال: 17

متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

تعداد سوال: 10

پاسخنامه تشریحی دارد

استریلیزاسیون، ضد عفونی و آنتی سپسیس

تعداد سوال: 11

پاسخنامه تشریحی دارد

مایکوپلاسما و باکتری‌های دارای نقص دیواره

تعداد سوال: 7

پاسخنامه تشریحی دارد

گونه‌های کلامیدیا

تعداد سوال: 6

ریکتزیا و جنس‌های مرتبط

تعداد سوال: 5

پاسخنامه تشریحی دارد

میکروبیوم انسان در سلامتی و بیماری

تعداد سوال: 5

باکتری‌های بی‌هوازی بدون اسپور

تعداد سوال: 4

پاسخنامه تشریحی دارد

واکسن‌های ضد میکروبی

تعداد سوال: 4

پاسخنامه تشریحی دارد

آزمون‌های جمع‌بندی باکتری‌شناسی

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس باکتری‌شناسی برای امتحان پایانترم یا آزمون علوم‌پایه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.