جنین شناسـی

سوالات جنین شناسی آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

درس جنین شناسی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی شامل ۱۲ تا ۱۴ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “جنین شناسی پزشکی لانگمن” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس جنین شناسی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

همچنین در پایان هر آزمون علاوه بر پاسخنامه کلیدی سوالات، پاسخنامه تشریحی نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که تمامی پاسخنامه‌های سوالات درس جنین شناسی بر اساس رفرنس این درس برای آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی آماده و نوشته شده است.

جنین شناسی علوم پایه

آزمون‌های مبحث به مبحث

جنین شناسـی

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث جنین‌شناسی، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق لیست پایین، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون‌ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

سر و گردن

علوم‌پایه پزشکی

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

علوم‌پایه دندانپزشکی

تعداد سوال: 27

همراه با پاسخنامه تشریحی

گامتوژنز

تعداد سوال: 16

همراه با پاسخنامه تشریحی

اولین هفته رشد

تعداد سوال: 10

همراه با پاسخنامه تشریحی

دومین هفته رشد

تعداد سوال: 7

همراه با پاسخنامه تشریحی

سومین هفته رشد

تعداد سوال: 13

همراه با پاسخنامه تشریحی

دوره رویانی و نقایص زمان تولد و تشخیص پیش از تولد

تعداد سوال: 24

همراه با پاسخنامه تشریحی

لوله گوارش و حفرات بدن و ماه سوم تا تولد و اسکلت محوری

تعداد سوال: 15

همراه با پاسخنامه تشریحی

سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفس و سیستم گوارش

تعداد سوال: 20

همراه با پاسخنامه تشریحی

دستگاه ادراری تناسلی و سیستم عصبی مرکزی

تعداد سوال: 16

همراه با پاسخنامه تشریحی

چشم و گوش

تعداد سوال: 3

همراه با پاسخنامه تشریحی

آزمون‌های جمع‌بندی جنین شناسی

در این بخش سوالات جنین شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جنین شناسی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.