جنین شناسـی

سوالات جنین شناسی آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

درس جنین شناسی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی شامل ۱۲ تا ۱۴ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “جنین شناسی پزشکی لانگمن” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس جنین شناسی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

همچنین در پایان هر آزمون علاوه بر پاسخنامه کلیدی سوالات، پاسخنامه تشریحی نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که تمامی پاسخنامه‌های سوالات درس جنین شناسی بر اساس رفرنس این درس برای آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی آماده و نوشته شده است.

جنین شناسی علوم پایه

آزمون‌های مبحث به مبحث

جنین شناسـی

در این بخش سوالات مباحث درس جنین شناسی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون‌ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

سر و گردن

تعداد سوال: 23

همراه با پاسخنامه تشریحی

4000 تومان

گامتوژنز و اولین هفته رشد

تعداد سوال: 19

همراه با پاسخنامه تشریحی

3500 تومان

دومین هفته رشد و سومین هفته رشد

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

دوره رویانی و نقایص زمان تولد و تشخیص پیش از تولد

تعداد سوال: 15

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

لوله گوارش و حفرات بدن و ماه سوم تا تولد و اسکلت محوری

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفس و سیستم گوارش

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

دستگاه ادراری تناسلی و سیستم عصبی مرکزی

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

چشم و گوش

تعداد سوال: 3

همراه با پاسخنامه تشریحی

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی جنین شناسی

در این بخش سوالات جنین شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جنین شناسی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.