علوم تشریح

سوالات علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

دروس علوم‌تشریح شامل آناتومی (سر و گردن، اندام و تنه)، نوروآناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی می‌باشند و بطور کلی در آزمون‌ علوم‌پایه پزشکی شامل ۵۴ سوال و در آزمون‌ علوم‌پایه دندانپزشکی شامل ۴۲ سوال است.

دکتر کوییز با جمع‌آوری سوالات علوم‌تشریح دوره‌های گذشته آزمون‌های علوم‌پایه، این امکان را برای شما فراهم نموده است که در این صفحه با انتخاب درس مورد نظر خود، از سوالات آن درس استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از سوالات علوم‌تشریح هرکدام از دوره‌های اخیر بطور جداگانه استفاده نمایید. این آزمون‌ها شامل تمامی سوالات دورس علوم‌تشریح (آناتومی سر و گردن، اندام و تنه، نوروآناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی) هر دوره می‌باشد و برای آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های جامع علوم‌پایه یا امتحانات پایان‌ترم بسیار مفید می‌باشد.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

error: Content is protected !!