فارمـاکولـوژی

سوالات پره‌انترنی و دستیاری از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰

درس فارماکولوژی در آزمون‌های پره‌انترنی شامل ۷ سوال می‌باشد.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های دستیاری و پره‌انترنی اعلام کرده است، کتاب “فارماکولوژی کاتزونگ” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس فارماکولوژی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

به زودی پاسخنامه تشریحی سوالات، بر اساس رفرنس درس بیماری‌های فارماکولوژی در آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری، اضافه خواهد شد.

فارماکولوژی، پیش کارورزی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس فارماکولوژی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

فشارخون

تعداد سوال: 14

پاسخنامه تشریحی دارد

4000 تومان

پانکراس و دیابت

تعداد سوال: 13

پاسخنامه تشریحی دارد

4000 تومان

داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش

تعداد سوال: 9

پاسخنامه تشریحی دارد

3000 تومان

پنی‌سیلین، سفالوسپورین، بتالاکتام و سایر مهارکننده‌های دیواره سلولی

تعداد سوال: 11

1500 تومان

داروهای گوارشی

تعداد سوال: 10

1500 تومان

داروهای ضد افسردگی

تعداد سوال: 8

پاسخنامه تشریحی دارد

3000 تومان

مسکن‌های اوپیوئیدی و آنتاگونیست‌های آن

تعداد سوال: 10

1500 تومان

داروهای ضد التهابی، استامینوفن و داروهای ضد روماتیسمی و نقرس

تعداد سوال: 8

1000 تومان

آسم

تعداد سوال: 8

1000 تومان

بلوکرهای کولین‌رسپتور و بازیاب‌های کولین‌استراز

تعداد سوال: 7

1000 تومان

بلوکرهای آدرنورسپتور

تعداد سوال: 7

1000 تومان

داروهای آنتی‌سایکوتیک و لیتیوم

تعداد سوال: 7

1000 تومان

اختلالات انعقادی

تعداد سوال: 7

1000 تومان

سولفانامیدها، تریمتوپریم و فلوروکینولون‌ها

تعداد سوال: 6

1000 تومان

هیپرلیپیدمی

تعداد سوال: 5

1000 تومان

داروهای ضد تشنج

تعداد سوال: 6

1000 تومان

هورمون‌های غدد جنسی

تعداد سوال: 4

1000 تومان

کورتیکواستروئیدها

تعداد سوال: 4

1000 تومان

کلرامفنیکل، تتراسایکلین، ماکرولید، کلیندامایسین، استرپتوگرمین و لینزولیدها

تعداد سوال: 4

1000 تومان

شیمی‌درمانی ضد ویروس

تعداد سوال: 4

1000 تومان

دیورتیک‌ها

تعداد سوال: 4

1000 تومان

نارسایی قلب

تعداد سوال: 3

رایگان

آنژین صدری

تعداد سوال: 3

رایگان

داروهای ضدمایکوباکتریومی

تعداد سوال: 3

رایگان

سایر مباحث

مجموع تعداد سوال: 12

2500 تومان

آمینوگلیکوزیدها

تعداد سوال: 2

داروهای ضد آریتمی

تعداد سوال: 2

تیروئید

تعداد سوال: 2

هسیتامین، سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت

تعداد سوال: 2

داروهای ضد کرم

تعداد سوال: 1

پارکینسون

تعداد سوال: 1

سوءاستفاده از دارو

تعداد سوال: 1

سمپاتومیمتیک‌ها

تعداد سوال: 1

آزمون‌های جمع‌بندی فارماکولوژی

در این بخش سوالات فارماکولوژی دوره‌های اخیر آزمون‌های پره‌انترنی بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک یا چند دوره پره‌انترنی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس فارماکولوژی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.