فارمـاکولـوژی

سوالات پره‌انترنی و دستیاری

درس فارماکولوژی در آزمون‌های پره‌انترنی شامل ۷ سوال می‌باشد.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های دستیاری و پره‌انترنی اعلام کرده است، کتاب “فارماکولوژی کاتزونگ” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس فارماکولوژی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

به زودی پاسخنامه تشریحی سوالات، بر اساس رفرنس درس بیماری‌های فارماکولوژی در آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری، اضافه خواهد شد.

فارماکولوژی، پیش کارورزی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس فارماکولوژی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

فشارخون

تعداد سوال: 14

پاسخنامه تشریحی دارد

پانکراس و دیابت

تعداد سوال: 13

پاسخنامه تشریحی دارد

داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش

تعداد سوال: 9

پاسخنامه تشریحی دارد

پنی‌سیلین، سفالوسپورین، بتالاکتام و سایر مهارکننده‌های دیواره سلولی

تعداد سوال: 11

داروهای گوارشی

تعداد سوال: 10

داروهای ضد افسردگی

تعداد سوال: 8

پاسخنامه تشریحی دارد

مسکن‌های اوپیوئیدی و آنتاگونیست‌های آن

تعداد سوال: 11

داروهای ضد التهابی، استامینوفن و داروهای ضد روماتیسمی و نقرس

تعداد سوال: 8

آسم

تعداد سوال: 9

بلوکرهای کولین‌رسپتور و بازیاب‌های کولین‌استراز

تعداد سوال: 8

بلوکرهای آدرنورسپتور

تعداد سوال: 9

داروهای آنتی‌سایکوتیک و لیتیوم

تعداد سوال: 7

اختلالات انعقادی

تعداد سوال: 7

سولفانامیدها، تریمتوپریم و فلوروکینولون‌ها

تعداد سوال: 6

هیپرلیپیدمی

تعداد سوال: 5

داروهای ضد تشنج

تعداد سوال: 6

هورمون‌های غدد جنسی

تعداد سوال: 4

کورتیکواستروئیدها

تعداد سوال: 4

کلرامفنیکل، تتراسایکلین، ماکرولید، کلیندامایسین، استرپتوگرمین و لینزولیدها

تعداد سوال: 4

شیمی‌درمانی ضد ویروس

تعداد سوال: 5

دیورتیک‌ها

تعداد سوال: 4

نارسایی قلب و آنژین صدری

تعداد سوال: 7

داروهای ضدمایکوباکتریومی

تعداد سوال: 4

سایر مباحث

مجموع تعداد سوال: 19

آمینوگلیکوزیدها

تعداد سوال: 2

داروهای ضد آریتمی

تعداد سوال: 2

تیروئید

تعداد سوال: 2

درمان بیمار مسموم

تعداد سوال: 2

هسیتامین، سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت

تعداد سوال: 4

داروهای ضد کرم

تعداد سوال: 1

پارکینسون

تعداد سوال: 3

سوءاستفاده از دارو

تعداد سوال: 1

سمپاتومیمتیک‌ها

تعداد سوال: 1

داروهای ضدقارچ

تعداد سوال: 1

آزمون‌های جمع‌بندی فارماکولوژی

در این بخش سوالات فارماکولوژی دوره‌های اخیر آزمون‌های پره‌انترنی بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک یا چند دوره پره‌انترنی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس فارماکولوژی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.