فیزیولــــــوژی

سوالات فیزیولوژی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۳۹۸ تا 1400

درس فیزیولوژی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولا شامل 36 سوال است که درصورت قطبی بودن آزمون علوم‌پایه، معمولا 10 سوال بعنوان تراز کشوری از این درس طرح می‌شود. همچنین در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل 28 سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “فیزیولوژی هال و گایتون” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس فیزیولوژی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

فیزیولوژی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس فیزیولوژی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

غدد درون‌ریز و تولید مثل

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 99

تعداد سوال: 26

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

(آزمون 1)

تعداد سوال: 20

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

(آزمون 2)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

گردش خون

سال 1400

تعداد سوال: 27

سال 99

تعداد سوال: 25

سال 98

(آزمون 1)

تعداد سوال: 17

سال 98

(آزمون 2)

تعداد سوال: 16

فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 17

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 16

سال 99

تعداد سوال: 25

سال 98

تعداد سوال: 30

مایعات بدن و کلیه

سال 1400

تعداد سوال: 23

سال 99

تعداد سوال: 20

سال 98

تعداد سوال: 25

تنفس

سال 1400

تعداد سوال: 17

سال 99

تعداد سوال: 15

سال 98

تعداد سوال: 26

دستگاه گوارش

سال 1400

تعداد سوال: 20

سال 99

تعداد سوال: 18

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 22

پاسخنامه تشریحی دارد

نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 18

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 14

سال 99

تعداد سوال: 21

سال 98

تعداد سوال: 21

قلب

سال 1400

تعداد سوال: 19

سال 99

تعداد سوال: 17

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 17

پاسخنامه تشریحی دارد

اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی

تعداد سوال: 27

3000 تومان

حس‌های ویژه

تعداد سوال: 29

3000 تومان

سلول‌های خونی، ایمنی و انعقاد خون

تعداد سوال: 20

2000 تومان

سلول و فیزیولوژی عمومی

تعداد سوال: 4

پاسخنامه تشریحی دارد

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی فیزیولوژی

در این بخش سوالات فیزیولوژی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس فیزیولوژی برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

error: Content is protected !!