فیزیولــــــوژی

سوالات فیزیولوژی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی

درس فیزیولوژی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولا شامل ۳۶ سوال و در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل ۲۸ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “فیزیولوژی هال و گایتون” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید به سوالات تمامی مباحث مربوط به درس فیزیولوژی در قالب آزمون‌های آنلاین همراه با پاسخنامه تشریحی دسترسی داشته باشید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

فیزیولوژی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس فیزیولوژی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

غدد درون‌ریز و تولید مثل

سال 1401

تعداد سوال: 15

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 99

تعداد سوال: 26

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

(آزمون 1)

تعداد سوال: 20

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

(آزمون 2)

تعداد سوال: 19

پاسخنامه تشریحی دارد

گردش خون

سال 1401

تعداد سوال: 13

سال 1400

تعداد سوال: 27

سال 99

تعداد سوال: 25

سال 98

(آزمون 1)

تعداد سوال: 7

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

(آزمون 2)

تعداد سوال: 15

پاسخنامه تشریحی دارد

فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

سال 1401

تعداد سوال: 9

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 17

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 16

سال 99

تعداد سوال: 25

سال 98

تعداد سوال: 30

مایعات بدن و کلیه

سال 1401

تعداد سوال: 11

سال 1400

تعداد سوال: 23

سال 99

تعداد سوال: 20

سال 98

تعداد سوال: 25

تنفس

سال 1400 و 1401

تعداد سوال: 23

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 99

تعداد سوال: 15

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 18

پاسخنامه تشریحی دارد

دستگاه گوارش

سال 1401

تعداد سوال: 8

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 1400

تعداد سوال: 20

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 99

تعداد سوال: 18

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 22

پاسخنامه تشریحی دارد

نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

سال 1401

تعداد سوال: 11

سال 1400

(آزمون 1)

تعداد سوال: 18

سال 1400

(آزمون 2)

تعداد سوال: 14

سال 99

تعداد سوال: 21

سال 98

تعداد سوال: 21

قلب

سال 1401

تعداد سوال: 8

سال 1400

تعداد سوال: 19

سال 99

تعداد سوال: 17

پاسخنامه تشریحی دارد

سال 98

تعداد سوال: 17

پاسخنامه تشریحی دارد

اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی

تعداد سوال: 31

پاسخنامه تشریحی دارد

حس‌های ویژه

تعداد سوال: 34

سلول‌های خونی، ایمنی و انعقاد خون

تعداد سوال: 23

سلول و فیزیولوژی عمومی

تعداد سوال: 6

پاسخنامه تشریحی دارد

آزمون‌های جمع‌بندی فیزیولوژی

در این بخش سوالات فیزیولوژی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس فیزیولوژی برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

error: Content is protected !!