نـوروآناتومـی

سوالات آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

درس نوروآناتومی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی شامل حدود ۷ سوال و در آزمون علوم‌پایه دندانپزشکی شامل حدود ۹ سوال است.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی اعلام کرده است، کتاب “آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۹” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به دروس نوروآناتومی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

نوروآناتومی

آزمون‌های مبحث به مبحث

نـوروآناتومـی

در این بخش سوالات مباحث درس نوروآناتومی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

خونرسانی مغز و نخاع و سیستم بطنی و مایع مغزی نخاعی

تعداد سوال: 32

3000 تومان

ساقه مغز و تشکیلات مشبک و سیستم لیمبیک

تعداد سوال: 30

3000 تومان

هسته‌های اعصاب مغزی

تعداد سوال: 30

3000 تومان

نخاع و نوارهای صعودی، نزولی و بین سگمانی

تعداد سوال: 22

2500 تومان

تالاموس و هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس

تعداد سوال: 13

1500 تومان

مخ و مخچه و هسته‌های قاعده‌ای

تعداد سوال: 27

3000 تومان

سلول‌های عصبی و نوروگلیا و دستگاه عصبی خودکار

تعداد سوال: 9

1000 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی نوروآناتومی

در این بخش سوالات نوروآناتومی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس نوروآناتومی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.