پـوســــــــت

سوالات پره‌انترنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰

درس بیماری‌های پوست در آزمون‌های پره‌انترنی شامل ۷ سوال است که درصورت قطبی بودن آزمون پره، معمولا دو سوال بعنوان تراز کشوری از این درس طرح می‌شود.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های دستیاری و پره‌انترنی اعلام کرده است، کتاب “درسنامه بیماری‌های پوست” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس بیماری های پوست به‌همراه اهمیت هر مبحث در آزمون‌های پیش‌کارورزی (بر حسب تعداد سوالاتی که در آزمون‌های پنج سال گذشته از آن مبحث طرح شده است) را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

لازم به ذکر است که تمامی پاسخنامه‌های سوالات درس بیماری‌های پوست بر اساس رفرنس این درس برای آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری آماده و نوشته شده است.

پوست پیش کارورزی

آزمون‌های مبحث به مبحث

در این بخش سوالات مباحث درس بیماری‌های پوست بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

بیماری‌های تاولی‌

تعداد سوال: 20

1500 تومان

درماتوفیتوز

تعداد سوال: 15

1000 تومان

بیماری‌های انگلی

تعداد سوال: 15

1000 تومان

اورژانس‌های پوست

تعداد سوال: 15

1000 تومان

بیماری‌های اریتماتواسکوامو

تعداد سوال: 14

1000 تومان

درماتیت‌ها

تعداد سوال: 11

1000 تومان

عفونت‌های باکتریایی

تعداد سوال: 11

1000 تومان

تومورهای غیرملانومی

تعداد سوال: 11

1000 تومان

بیماری‌های ویروسی

تعداد سوال: 6

800 تومان

خال‌های ملانوسیتی و ملانوم بدخیم

تعداد سوال: 6

800 تومان

بیماری‌های مو و ناخن

تعداد سوال: 6

800 تومان

بیماری‌های غدد ضمیمه‌ای

تعداد سوال: 5

800 تومان

بیماری‌های مایکوباکتریال

تعداد سوال: 3

رایگان

بیماری‌های بافت همبند

تعداد سوال: 3

رایگان

خارش ژنرالیزه

تعداد سوال: 3

رایگان

ویتلیگو

تعداد سوال: 2

رایگان

آسیب‌های پوستی ناشی از سلاح‌های شیمیایی

تعداد سوال: 2

رایگان

اهمیت مباحث

تعیین اهمیت هر مبحث بر اساس تعداد دفعاتی است که از آن مبحث سوالی در آزمون‌های پره‌انترنی طراحی شده است.

بیماری‌های تاولی‌
100%
درماتوفیتوز
80%
بیماری‌های انگلی
80%
اورژانس‌های پوست
80%
بیماری‌های اریتماتواسکوامو
74%
درماتیت‌ها
60%
عفونت‌های باکتریایی
60%
تومورهای غیرملانومی
60%
بیماری‌های ویروسی
35%
خال‌های ملانوسیتی و ملانوم بدخیم
35%
بیماری‌های مو و ناخن
35%
بیماری‌های غدد ضمیمه‌ای
30%
بیماری‌های مایکوباکتریال
18%
بیماری‌های بافت همبند
18%
خارش ژنرالیزه
18%
ویتلیگو
12%
آسیب‌های پوستی ناشی از سلاح‌های شیمیایی
12%

آزمون جمع‌بندی پوست

در این بخش سوالات بیماری‌های پوست دوره‌های اخیر آزمون‌های پره‌انترنی بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره پره‌انترنی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس بیماری‌های پوست برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

error: Content is protected !!