دسته: علوم پایه دندانپزشکی

مجموعه آزمون آناتومی شکم

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی شکم، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

3
45,000 تومان

مجموعه آزمون آناتومی قفسه سینه

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی قفسه سینه، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می باشد.

پس از خرید مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

13
40,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام تحتانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام تحتانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

9
30,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام فوقانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام فوقانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

17
50,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی انگل شناسی

این مجوعه شامل بیش از ۱۴۰ سوال انگل‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های اخیر در قالب ۵ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس انگل‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی انگل‌شناسی، به تمامی آزمون‌های جمع‌بندی این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های انگل‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه انگل‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

2
22,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 1400)

این مجوعه شامل بیش از ۱۳۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۴۰۰ (میان‌دوره خرداد، شهریور، میان‌دوره آبان و اسفند ماه) در قالب ۸ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۱۴۰۰ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

3
23,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 98)

این مجوعه شامل بیش از ۱۴۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۳۹۸ (میان‌دوره خرداد، شهریور، میان‌دوره آذر) در قالب ۹ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۹۸ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
19,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 99)

این مجوعه شامل بیش از ۱۰۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۳۹۹ (شهریور، میان‌دوره دی و اسفند ماه) در قالب ۶ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۹۹ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

2
16,000 تومان
error: Content is protected !!