دسته: باکتری شناسی

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 1400)

این مجوعه شامل بیش از ۱۳۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۴۰۰ (میان‌دوره خرداد، شهریور، میان‌دوره آبان و اسفند ماه) در قالب ۸ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۱۴۰۰ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

3
23,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 98)

این مجوعه شامل بیش از ۱۴۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۳۹۸ (میان‌دوره خرداد، شهریور، میان‌دوره آذر) در قالب ۹ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۹۸ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
19,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی باکتری شناسی (سال 99)

این مجوعه شامل بیش از ۱۰۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌ ۱۳۹۹ (شهریور، میان‌دوره دی و اسفند ماه) در قالب ۶ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

 

صفحه درس باکتری‌شناسی (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی باکتری‌شناسی سال ۹۹ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست دوره‌ها در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

2
16,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث باکتری شناسی

این مجوعه شامل بیش از ۳۶۰ سوال باکتری‌شناسی از آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های اخیر در قالب ۲۳ آزمون آنلاین جمع‌بندی می‌باشد.

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث باکتری‌شناسی، به تمامی آزمون‌های آنلاین مباحث این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های باکتری‌شناسی و یا از طریق لیست مباحث در صفحه باکتری‌شناسی، با کلیک بر گزینه عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید از لیست از طریق لینک‌های، در آزمون مورد نظر خود شرکت نمایید:

13
75,000 تومان

مجموعه آزمون های آنلاین مرور نهایی میکروب شناسی

این مجموعه شامل ۹ آزمون آنلاین از دروس میکروب شناسی (باکتری، قارچ، انگل، ویروس، حشره) علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این دوره برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در پایین، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

توجه: مباحث سه آزمون جمع بندی اول باکتری شناسی (جمع بندی مباحث دوره 1 و 2 و 3) در توضیحات آزمون نوشته شده است. جهت مشاهده، روی عنوان آزمون کلیک کنید.

3
62,000 تومان
error: Content is protected !!