دسته: علوم تشریح

مجموعه آزمون آناتومی شکم

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی شکم، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

3
45,000 تومان

مجموعه آزمون آناتومی قفسه سینه

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی قفسه سینه، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می باشد.

پس از خرید مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

13
40,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام تحتانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام تحتانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

9
30,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام فوقانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام فوقانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

17
50,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث آناتومی سر و گردن

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی سر و گردن، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال‌ ۹۸ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید.

10
35,000 تومان

مجموعه آزمون جمع بندی بافت شناسی (سال 1400)

این مجموعه شامل بیش از ۸۰ سوال در قالب ۸ آزمون آنلاین بافت شناسی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌ها ۱۴۰۰ می‌باشد.

سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می‌باشند.

پس از خرید مجموعه، این آزمون‌ها برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس بافت شناسی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا لینک‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

5
30,000 تومان

مجموعه آزمون جمع بندی بافت شناسی (سال 99)

این مجموعه شامل بیش از ۶۰ سوال در قالب ۶ آزمون آنلاین بافت شناسی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌ها ۹۹ می‌باشد.

سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می‌باشند.

پس از خرید مجموعه، این آزمون‌ها برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس بافت شناسی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا لینک‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

2
20,000 تومان

مجموعه آزمون مبحث به مبحث بافت شناسی

این مجموعه شامل بیش از ۲۰۰ سوال در قالب ۱۹ آزمون آنلاین بافت شناسی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال ۹۸ می‌باشد.

سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می‌باشند.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های مباحث این درس برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس بافت شناسی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید.

11
65,000 تومان
error: Content is protected !!