دسته: فیزیولوژی

مجموعه آزمون فیزیولوژی تنفس

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی تنفس، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

2
9,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی دستگاه گوارش

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی دستگاه گوارش، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

3
15,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی غدد درون ریز و تولید مثل

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی غدد درون‌ریز و تولید مثل، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

تمامی سوالات دارای پاسخنامه تشریحی بر اساس کتاب «فیزیولوژی گایتون-هال» می‌باشند.

2
30,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی غشا، عصب و عضله، فیزیولوژی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

6
12,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی قلب

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی قلب، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

7
10,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی گردش خون

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی گردش خون، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

7
12,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی مایعات بدن و کلیه

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی مایعات بدن و کلیه، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

6
10,000 تومان

مجموعه آزمون نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

2
11,000 تومان
error: Content is protected !!