دسته: علوم تشریح

مجموعه آزمون آناتومی شکم

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی شکم، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1400 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

3
19,000 تومان

مجموعه آزمون آناتومی قفسه سینه

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین آناتومی قفسه سینه، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1401 می باشد.

پس از خرید مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس آناتومی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

11
20,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام تحتانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام تحتانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

8
12,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین آناتومی اندام فوقانی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی اندام فوقانی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

13
10,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی آناتومی تنه

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین جمع‌بندی آناتومی تنه، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1401 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های جمع‌بندی دوره‌های اخیر برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی به آزمون‌های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه عنوان هر آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

 

2
30,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث آناتومی سر و گردن

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین آناتومی سر و گردن، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس آناتومی (تنه، اندام، سر و گردن) (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید.

9
35,000 تومان

مجموعه آزمون جمع بندی بافت شناسی (سال 1400)

این مجموعه شامل بیش از ۸۰ سوال در قالب ۸ آزمون آنلاین بافت شناسی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌ها ۱۴۰۰ می‌باشد.

سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می‌باشند.

پس از خرید مجموعه، این آزمون‌ها برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس بافت شناسی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا لینک‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

4
30,000 تومان

مجموعه آزمون جمع بندی بافت شناسی (سال 99)

این مجموعه شامل بیش از ۶۰ سوال در قالب ۶ آزمون آنلاین بافت شناسی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌ها ۹۹ می‌باشد.

سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می‌باشند.

پس از خرید مجموعه، این آزمون‌ها برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس بافت شناسی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا لینک‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

2
20,000 تومان
error: Content is protected !!