دسته: جراحی

مجموعه آزمون آنلاین جمع‌بندی جراحی ۱۴۰۰

این مجوعه شامل سوالات جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ (خرداد، شهریور، آبان و اسفند) در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی جراحی، به تمامی آزمون‌های این دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر عنوان هر آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

 

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جراحی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

1
20,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع‌بندی جراحی ۹۹

این مجوعه شامل سوالات جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۳۹۹ (شهریور، دی و اسفند) در قالب ۳ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی جراحی، به تمامی آزمون‌های این دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر عنوان هر آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

 

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جراحی برای امتحان بلاک یا آزمون پره‌انترنی را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

1
15,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث جراحی

این مجوعه شامل ۱۹۲ سوال جراحی از آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری در قالب ۲۳ آزمون آنلاین می‌باشد.

پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث جراحی، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های جراحی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه جراحی، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

همچنین می‌توانید با کلیک روی لینک آزمون‌ها در لیست زیر، از آزمون‌ها استفاده نمایید:

3
74,000 تومان
error: Content is protected !!