دسته: زنان و زایمان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی زنان و زایمان سال 1400

این مجوعه شامل سوالات زنان و زایمان آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ (بر اساس رفرنس جدید) همراه با پاسخنامه‌های کاملاً تشریحی در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «بکمن ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

صفحه درس زنان و زایمان (کلیک کنید)

 

با دریافت این مجموعه، به تمامی آزمون‌های آنلاین این درس در سال ۱۴۰۰ دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های زنان و زایمان و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
25,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث زنان و زایمان

این مجوعه شامل سوالات زنان و زایمان آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری از سال ۱۴۰۰ (بر اساس رفرنس جدید) همراه با پاسخنامه‌های کاملاً تشریحی در قالب ۷ آزمون آنلاین می‌باشد. پاسخنامه تشریحی سوالات بر اساس کتاب «بکمن ۲۰۱۹» می‌باشند.

 

صفحه درس زنان و زایمان (کلیک کنید)

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث زنان و زایمان، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های زنان و زایمان و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

1
40,000 تومان
error: Content is protected !!