دسته: عفونی

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی عفونی (سال 1395 تا 1399)

این مجموعه شامل بیش از ۱۴۰ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در قالب ۹ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی عفونی، به تمامی آزمون‌های دوره‌‌های سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

0
18,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین جمع بندی عفونی (سال 1400)

این مجموعه شامل ۳۶ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی سال ۱۴۰۰ در قالب ۴ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین جمع‌بندی عفونی، به تمامی آزمون‌های دوره‌‌های سال ۱۴۰۰ این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر عنوان آزمون، از مجموعه سوالات دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

1
8,000 تومان

مجموعه آزمون آنلاین مبحث به مبحث عفونی

این مجموعه شامل بیش از ۱۸۰ سوال عفونی از آزمون‌های پیش‌کارورزی و دستیاری در قالب ۲۰ آزمون آنلاین می‌باشد.

 

لینک صفحه آزمون‌های عفونی

 

با دریافت مجموعه آزمون‌های آنلاین مبحث به مبحث عفونی، به تمامی آزمون‌های این درس دسترسی خواهید داشت و پس از آن می‌توانید از طریق دانلود فایل لیست آزمون‌های عفونی و یا از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه زنان و زایمان، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

1
28,000 تومان
error: Content is protected !!