ترکیبات فارماسیوتیکال انسولین

 •  انسولین انسانی با تکنولوژی DNA نوترکیب باکتریال، ساخته می شود.
 • فرم های در دسترس انسولین دارای 4 نوع هستند که از نظر شروع و طول مدت اثر (از سریع اثر تا طولانی اثر) تفاوت دارند.
 • اهداف درمان با انسولین، کنترل سطوح گلوکز پایه و بعد از صرف غذا (بعد از یک وعده غذایی)، در حین پایین نگه داشتن خطر هیپوگلیسمی می باشند.
insulin-types انواع انسولین - جراحی

1- سریع الاثر:

 • 3 آنالوگ تزریقی انسولین (انسولین لیسپرو، انسولین آسپارت و انسولین گلولیزین) شروع اثر سریع و حداکثر فعالیت زودرس دارند که اجازه کنترل سطوح قند بعد از صرف غذا را می دهد.
 • این سه انسولین سریع الاثر قابل تزریق، تفاوت های مختصری در توالی اسیدهای آمینه دارند که ورودشان به گردش خون بدون اثرگذاری روی تداخل عملشان با گیرنده انسولین را تسریع می کند.
 • انسولین های سریع الاثر بلافاصله قبل از وعده غذایی تزریق می شوند.
 • انسولین های ارجح برای موارد انفوزیون زیرجلدی مداوم می باشند.
 • برای درمان اورژانسی کتواسیدوز دیابتی (DKA) بدون عارضه به کار می روند. 

2- کوتاه اثر:

 • انسولین رگولار به صورت داخل وریدی در اورژانس ها (کتواسیدوز دیابتی) یا به صورت زیرجلدی در رژیم های نگهداری عادی، به تنهایی یا در ترکیب با ترکیبات متوسط یا طولانی اثر استفاده می شود.
 • قبل از گسترش انسولین های سریع اثر، فرم اولیه انسولین مصرفی در کنترل غلظت های گلوكز بعد از صرف غذا بود اما نیازمند تجویز یک ساعت یا بیشتر، قبل از وعده غذایی است. 

3- متوسط اثر:

 • انسولین خنثی پروتامین هاگدرون (NPH) ترکیبی از انسولین رگولار و پروتامین است، که شروع تأخیری و حداکثر فعالیت دارد.
 • انسولین NPH اغلب با رگولار و انسولین های سریع الاثر ترکیب می شود. 

4- طولانی اثر:

 • انسولین گلارژین و انسولین دتمیر (detemir) و انسولین دگلودک (degludec) فرم های تغییر یافته انسولین انسانی هستند که سطوح پایه بدون حداکثر اثر را که بیش از ۲۰ ساعت طول میکشد، فراهم و به کنترل سطوح گلوکز پایه بدون ایجاد هیپوگلیسمی کمک می نمایند. 

5- سیستم های تحویل انسولین:

 • روش استاندارد درمان با انسولین ← تزریق زیرجلدی با سرنگ ها و سوزن های یک بار مصرف معمول
 • انسولین استنشاقی
 • تزریق کننده های جیبی در اندازه های قابل حمل و نقل
 • وسایل انفوزیون مداوم زیرجلدی انسولین

اینستاگرام دکتر کوییز را دنبال کنید و از تخفیف آزمون‌ها و جوایز وبسایت بهره‌مند شوید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید